Een aanbod om in gesprek te gaan.

Vanochtend las ik het meest recente blog van Alderik Visser, Maatwerk, monitoring en selfie-school. Een lezenswaardige kritische bespiegeling op de onderwijsontwikkelingen die gaande zijn en steeds nadrukkelijker gestalte (proberen te) krijgen. Een stuk dat reacties, discussie en aandacht verdient omdat Alderik relevante thema’s aansnijdt en ze naar een niveau tilt waarmee we verder komen, mits we … More Een aanbod om in gesprek te gaan.

Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende

Paul Schnabel werkt aan een advies voor een nieuw curriculum. Eind dit jaar is het af. Hij betrekt er zowat heel Nederland bij, want nadenken over de inhoud van onderwijs is meteen een reflectie op onze belangrijkste democratische waarden. Inmiddels is duidelijk dat persoonsvorming meer nadruk krijgt en dat de kwalificatie voor een beroep niet … More Een nieuw curriculum alleen is niet voldoende