Begint eer ge bezint

Hier schrijf ik af en toe over ontwikkelingen op mijn school. De rode draad is steeds: van keurslijf naar keuze, van massa- naar maatwerk en van regels naar waarden. We zijn onderweg van een roestig afrekensysteem naar een omgeving waar de lerende mens centraal staat. Natuurlijk hebben we daar goed met onze leraren over gesproken, … More Begint eer ge bezint