Geen school, maar een AGORA. We starten in augustus 2014.

‘100 kinderen, 100 leerroutes’. Voor elk kind een persoonlijke leerroute, te midden van andere kinderen, leraren, ouders en vele relevante mensen voor de ontwikkeling van kinderen. De citoscore is geen toelatingscriterium, maar is samen met het leerlingvolgsysteem van de basisschool het startpunt voor leren en ontwikkelen op AGORA. We gaan niet uit van het standaard curriculum, maar van vijf werelden die de bron zijn van een evenwichtige leerinhoud. Kinderen onderzoeken, bevragen en doorvorsen deze werelden als basis van hun groei en ontwikkeling. Omdat er niets in deze wereld is, dat niet interessant en belangrijk genoeg is om te bestuderen. Kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen binnen AGORA volop kansen en ruimte. Op een natuurlijke manier stimuleert AGORA de ontmoeting en verbinding met de schoonheid en de rijkdom van de wereld. Op die manier garanderen we voor elk kind een diploma. Het niveau is nooit lager dan het instroomniveau en het tempo waarmee dat diploma behaald wordt ligt niet vast, maar is afhankelijk van de individuele leervraag, -stijl en -snelheid van kinderen.

AGORA is geen school, maar een plein. Zoals we dat kennen uit de Griekse Oudheid. Een marktplaats in het hart van de polis waar het sociale, commerciële en politieke leven zich afspeelde. Een ontmoetingsplaats voor iedereen. Centraal op dat plein staat de nieuwsgierigheid van kinderen. Alles wat op dat plein gebeurt en iedereen die er komt handelt en denkt op een manier waardoor die nieuwsgierigheid steeds opnieuw wordt aangewakkerd en waardoor kinderen een brede groei en ontwikkeling doormaken.
AGORA is geen school, maar een optimale vorm van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leren. AGORA vindt haar basis in het Niekée concept en zal ook op die locatie van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg uitgevoerd gaan worden.

Deze week hebben we een groep leraren samengesteld die alle ruimte krijgt om binnen dit kader komend schooljaar AGORA verder te ontwikkelen, zodat we in augustus 2014 de eerste heterogene groep leerlingen welkom kunnen heten.
We mikken op een groep tussen de 30 en 50 leerlingen. Van vmbo basis tot en met gymnasium. Met elk kind ontwerpen we vanaf het eerste moment een persoonlijk leer- en groeitraject tot en met diploma.
Lees de AGORA visie in de bijlage.
AGORA

Advertisements

4 thoughts on “Geen school, maar een AGORA. We starten in augustus 2014.

  1. Prachtig stukje en inderdaad: die dingen zijn de toekomst niet en ze mogen NU geïntegreerd worden, want toen ik enkele jaren geleden eens opperde dat het in de toekomst heel normaal zou zijn om iPads te gebruiken toen zei mijn oudste zoon heel gevat: “Dat is de toekomst toch niet, want dat kan nu al, de toekomst daarin zijn lessen mogelijk in 3D-projecties” en ja, de toekomst daarin horen zoveel dingen die nog uitgevonden moeten worden inderdaad. Laten we meer openstaan om mogelijkheden te integreren. Ik ben er helemaal voor. (Ik vind jullie Agora-project ook heel boeiend trouwens en zou dolgraag eens een kijkje bij jullie komen nemen.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s