Geen school, maar een AGORA. We starten in augustus 2014.

‘100 kinderen, 100 leerroutes’. Voor elk kind een persoonlijke leerroute, te midden van andere kinderen, leraren, ouders en vele relevante mensen voor de ontwikkeling van kinderen. De citoscore is geen toelatingscriterium, maar is samen met het leerlingvolgsysteem van de basisschool het startpunt voor leren en ontwikkelen op AGORA. We gaan niet uit van het standaard … More Geen school, maar een AGORA. We starten in augustus 2014.

Zijn ze nou helemaal gek geworden………?

Met verbijstering heb ik kennisgenomen van het voornemen van het ministerie van OCW om de subsidie aan LOOK (wetenschappelijk centrum lerarenonderzoek van de Open Universiteit) stop te zetten. Alles wat te maken heeft met professionalisering van leraren en daarmee met verbetering van de kwaliteit van het onderwijs wordt hiermee de nek omgedraaid.   Het schrappen … More Zijn ze nou helemaal gek geworden………?